‘başlayacak her savaşa sözcük taburları öncülük eder..’ – JEAN BLOT

‘Başlayacak her savaşa sözcük taburları öncülük eder.. Çatışmanın temelinde yatan çıkar ilişkilerini çözmek yazarların üstesinden gelebileceği bir iş değildir.. Ama savaşa öncülük eden, onu maskeleyen, allayıp pullayan sözcük taburları doğrudan denetimimiz altındadır, burada sorumluluğumuz birincildir. Geçmişte birçok kez yeteneklerimiz savaşı körüklemek için kullanıldığından sorumluluğumuz daha da büyüktür. Savaş barıştan önce gelir. Çünkü kökeninde korku yatar. Savaş korkunun bir çeşit yansıması, sahnelenmesidir ve korku cesaretten önce var olmuştur.. Eğer çıkar , kendisine hizmet edecek eli silahlandırmak için bir maskenin ardına gizlenecek bu ele hükmeden kalbi ve zihni kandıracaksa, ilk destekçisi, başkasından yani yabancıdan duyulan korku olacaktır. Bir başka deyişle, çıkar, daha doğrusu onun hizmetinden olanlar, yüzyılların korkusunu işlerinin geldiği yöne çevirip harekete geçireceklerdir..’

JEAN BLOT (ALEXANDRE BLOKH) – Kalıtımsal Düşman , 1986

(Kaynak : Şiirde Barış Teması , NURŞEN AYDOĞAN , İnsancıl , Ocak 2010 sayısı)

Comments are closed.