Yıkanmak istemeyen çocuklar olalım..- ÜNSAL OSKAY

ÜNSAL HOCAYI KAYBETTİK……………………

unsaloskay-3 

( Fotoğraf : Uğur Bektaş )

ÜNSAL OSKAY

Ünsal Oskay , 1939 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İlk yazısı, 1959-1960 yılında, Pazar Postası’nda yayınlandı. Sonraki yıllarda Son Baskı, Yeni Tanin, Akis ve Milliyet gazetelerinde çalıştı.

1966-1967’de, ABD’de Stanford Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi’nde, ’özel öğrenci’ olarak 37 kredilik bir eğitim gördü. Ankara Üniversitesi SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda asistanlığa başladı. 1972 yılında TRT Toplumsal Araştırma Büyük Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl, Kültür Değişimi Modelleri teziyle, doktorasını tamamladı. 1982’de 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri tez çalışmasıyla doçent, 1989 yılında profesör oldu. Ankara SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda, Bursa Akademisi’nde, Anadolu Üniversitesi’nde, Marmara Üniversitesi’nde, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Oluşum, Forum, Akis, 7 Gün, Devrim, Yeni Gündem, Somut, Birikim, Argos, Varlık, Hürriyet Gösteri, gibi dergilerde yazdı.

Kitapları : Gelişim Açısından Kültür Değişimi, (doktora tezi, Ankara, 1971), Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon,(1972 TRT Büyük Ödülü), Göç ve Gelişme 1976, XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri 1982, Çağdaş Fantazya 1982, Müzik ve Yabancılaşma 1982, Estetize Edilmiş Yaşam 1983, İletişimin ABC’si 1992 , Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım ( kuramsal denemeler) , Tek Kişilik Haçlı Seferleri ( deneme)

Çeviri Kitapları : Walter Gellhorn, Amerikan Hakları Anayasasının Uygulanması 1965, Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş 1968, Bertrand D. Wolf, Devrim Yapan Üç Adam 1968, T.B. Bottomore, Toplumbilim 1972, Maurice Duverger, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş 1973; Wright Mills, İktidar Seçkinleri 1974, John King Fairbank, Çin’in Sömürgeleşmesi ve Amerika’nın Çin Politikası 1976, G. Osipov, Toplumbilim Teori ve Yöntem Sorunları 1977, Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün 1979, Ernst Bloch, Georg Lukacs, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno-Derleyen Fredric Jameson, Estetik ve Politika 1985, Lewis Henry Morgan, Eski Toplum 2 cilt 1987, Martin Jay, Diyalektik İmgelem 1989, Bernard Lewis, İslâm’ın Siyasal Söylemi 1993.

unsaloskay-5

Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım 

Kaiser geziye çıkmadan önce, ‘bütün kuşbeyinli uyruklarını +yıkanmış paklanmış olarak’ görsün diye nazırları, gözcüleri, teşrifatçıları Almanya’nın dört yanına haber saldığında, kaiser’in buyruklarına göre düzenlenmiş uydurma bir hayatı yaşamaktansa kendi oyunlarını sürdürmek isteyen çocuklar direnir, yıkanmak istemezlermiş.

Günümüzde hayatın “nesnesi” değil “öznesi” olabilmemiz için “yıkanmak istemeyen çocuklar”a ihtiyacımız var.-ÜNSAL OSKAY

unsaloskay-1

(Fotoğraf : Uğur Bektaş)

’20 yaşına gelmiş ve Marx okumamış biri eşşektir. Marx okuduktan sonra marksist olmamış biri eşşoğlueşşektir..’ – ÜNSAL OSKAY 

unsaloskay-6

Comments are closed.