‘YIKICI POLİTİKA , 21. Yüzyıl İçin Bir Manifesto..’- ANTONIO NEGRI

‘kapitalizmin olanaksız olduğu , bir şimşek çakmasıyla , kendi sınırlarında , başka bir deyişle yirminci yüzyılda büründüğü reformist kılıkla beraber ortaya çıkar.. nihayet bir tanıma ulaşıyoruz : ‘yirminci yüzyıl olanaksız kapitalizmdir..’ ‘reformizm neydi?’ , yanıt şudur : ‘avrupa , amerika , japonya , biz ve avustralya da dahil gezegenimizin şurasına burasına yayılmış olan birkaç on yıl..’ yirminci yüzyıl olanaksız reformizmdir , yan olanaklı tek kapitalist biçimin olanaksızlığıdır.. reformizm , ekim devrimi’ne ve bu ideolojinin sonuçlarından sorumlu olan ondokuzuncu yüzyıla karşı olanaklı tek yanıttı.. ancak reformizm olanaksız olduğu için , gerçekte ekim devrimi’ne karşı herhangi bir karşılık oluşturamadı.. yirminci yüzyıl sadece olanaksız bir düş ortaya koyduğu müddetçe var oldu.. dolayısıyla bu olanaksızlık yüzünden kapana kıstığı ve nefessiz kaldığı için , bu yüzyılın kendisi olanaksızdır.. yirminci yüzyıl reformizm var olduğu müddetçe var olur , o sadece bir yıldırım , (çok parlak olmasına rağmen) kısa bir şimşek çakması ya da gecenin karanlığındaki kısa süreli bir ışıktır..’

 

ANTONIO NEGRI

‘YIKICI POLİTİKA , 21. Yüzyıl İçin Bir Manifesto’

Çeviri : AKIN SARI

OTONOM Yayınları , Şubat 2006..

Comments are closed.