‘..yıpranmışız bahçedeki kapı kadar ayrılıklardan ve beyaz hayaletlerinden gidenlerin..’ – JOHN BERGER

‘..yıpranmışız
bahçedeki kapı kadar
ayrılıklardan
ve beyaz hayaletlerinden
gidenlerin,
muşambalarla sarmalanmış ,
konuşuyoruz hala tutkuyu.
tutkumuz oysa tuz
içine postların bastırıldığı
yapalım diye meşinden
aşkın derisini..’

JOHN BERGER

‘..bir başka insanın yaşantısını anlamak için , insanın dünyayı , kendi bulunduğu yerden göründüğü gibi görmekten vazgeçip onu o obür insanın bulunduğu yerden göründüğü gibi yeniden görebilmesi gerekir.. örneğin , bir başkasının yaptığı seçimi anlayabilmek için, kafasında karşı kaşıya kalabileceği seçenek yoksunluğunu, kendine bir seçim hakkı tanınmayabileceğini düşünmesi gerekir.. toklar açların hangi seçeneklerle karşı karşıya olduklarını anlama yeteneğinden yoksundurlar.. bir başkasının yaşantısını anlayabilmek için, ne kadar beceriksizce de olsa, dünyanın parçalarının sökülüp yeninden takılması gerekir.. bir başka insanın öznel yaşamına girmekten söz etmek yanıltıcıdır.. bir başkasının öznelliği aynı dış gerçeklere bir başka kişisel yaklaşımdan ibaret değildir.. kendisinin merkezi olduğu gerçekler dünyasıdır değişik olan..’ – JOHN BERGER (Yedinci Adam / Verso Yayınevi)

 

‘..geçmiş, hiçbir zaman olduğu yerde durup yeniden keşfedilmeyi, aynıyla, olduğu gibi tanınmayı beklemez.. tarih her zaman belli bir şimdi’yle onun geçmişi arasında ilişki kurar.. demek ki şimdi’den korkmak eskiyi bulandırmaya yol açıyor.. geçmiş içinde yaşanacak bir şey değildir.. eyleme geçerken içinden bir şeyler çekip çıkarttığımız bir sonuçlar kuyusudur..’ – JOHN  BERGER  (Görme Biçimleri / Metis) 

‘..bir yazar olarak en büyük doyumu hissettiğim anlardan birinin ödüllerle filan hiçbir ilgisi yok. istanbul’daydım ve arkadaşlarla onların bir tanıdığını ziyarete bir gecekondu mahallesine gittik. gecekonduda çay içtik, uyduruk bir rafa dizilmiş yirmi kadar kitap vardı ve onlardan biri ‘yedinci adam’ın türkçesiydi.. bunu görünce yazar olduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşündüm.. kitaptaki deneyim hayat deneyimiyle buluşmuş ve kabul görmüştü çünkü..’ – JOHN BERGER

 

Comments are closed.